ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ Ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΄Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ Ή ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΄Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Τελευταία Ενημέρωση :

Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.      Αίτηση στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος της οριστικής διαγραφής ( καταστροφή, διάλυση ή οριστική εξαγωγή στο εξωτερικό ).

2.      Άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες.

3.      Εξοφλητική πράξη, εάν παρακρατείται η κυριότητα.

4.      Βιβλιάριο μεταβολών, εάν το όχημα έχει εφοδιαστεί με τέτοιο έντυπο ( ΠΑΛΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ).

5.      Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι το αυτοκίνητο ή το δίκυκλο δεν είναι εγκαταλελειμμένο σε δρόμους, πλατείες ή άλλους δημόσιους χώρους. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται, εάν το προς οριστική διαγραφή όχημα έχει παραδοθεί στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, οπότε στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται το αποδεικτικό παράδοσης.

6.      Σε περίπτωση απώλειας της ή των πινακίδων, απαιτείται βεβαίωση του Αστυνομικού Τμήματος για την δήλωση της απώλειας.

   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Η παραπάνω πράξη, μπορεί να ανακαλείται μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία διαγραφής και το όχημα επανακυκλοφορεί, εφόσον κριθεί κατάλληλο από το ΚΤΕΟ.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1.      Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2.      Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

 

Στα Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα μέχρι 3,5 τόνους εφαρμόζεται το ΠΔ 116/04 και αυτά παραδίδονται στις πιστοποιημένες εταιρείες ΕΔΟΕ.