ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τελευταία Ενημέρωση :

Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.      Αίτηση.

2.      Έντυπο απογραφής ( το οποίο χορηγείται από την Υπηρεσία ).

3.      Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και των πινακίδων.

4.      Διαλυτικό εταιρείας.

5.      Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ, στην οποία να φαίνεται ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το αυτοκίνητο.

6.      Συμβολαιογραφική πράξη εξοφλήσεως του αυτοκινήτου, εφόσον υπήρχε παρακράτηση κυριότητας.

7.      Τριπλότυπο είσπραξης Τραπέζης αξίας 75,00 ΕΥΡΩ, στο όνομα των μελών της λυθείσης εταιρείας.

8.      Άδεια κυκλοφορίας, βιβλιάριο μεταβολών και πινακίδες κυκλοφορίας. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1.      Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2.      Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).