ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ κ.λ.π. )

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ κ.λ.π. )

Τελευταία Ενημέρωση :

Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.      Αίτηση.

2.      Επίσημο αντίγραφο καταστατικού για τις ομόρρυθμες ( ΟΕ ) και ετερόρρυθμες ( ΕΕ ) εταιρείες και ΦΕΚ για τις ανώνυμες ( ΑΕ ) και Περιορισμένης Ευθύνης ( ΕΠΕ ) εταιρείες.

3.      Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ, στην οποία να προκύπτει η αλλαγή μορφής της επιχείρησης και ότι οι εργασίες της, συνεχίζονται χωρίς διακοπή από την έναρξή τους. 

4.      Άδεια κυκλοφορίας.

5.      Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του αυτοκινήτου.

6.      Παράβολο Τραπέζης αξίας 75,00 ΕΥΡΩ.

7.      Πιστοποιητικό ΚΤΕΟ.

8.      Για τα καινούργια αυτοκίνητα που δεν έχουν προγραμματιστεί για ΚΤΕΟ, πρακτικό επιθεώρησης για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα και υπεύθυνες δηλώσεις για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.

9.      Στην πίσω σελίδα της δήλωσης αυτής, θα αποτυπώνεται το ίχνος του χαραγμένου αριθμού πλαισίου του αυτοκινήτου.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Σχετική Νομοθεσία:

1.      ΝΔ 49/66 ( ΦΕΚ 294/τΑ/68 ).

2.      Απόφαση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 3/5360/5705 ( ΦΕΚ 316/370 ).

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1.      Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2.      Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).