ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ε.Δ.Χ. AYTOKINHTOY (ΤΑΞΙ)

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Ε.Δ.Χ. AYTOKINHTOY (ΤΑΞΙ)

Τελευταία Ενημέρωση :

Η νομοθεσία στην Ελλάδα διαρκώς μεταβάλλεται. Πριν οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα στοιχεία με ότι πιο πρόσφατο υπάρχει.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.      Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.

2.      Βεβαίωση OAEE, περί μη οφειλομένων εισφορών ( ισχύει 1 μήνα ).

3.      Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.

4.      Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας ΤΑΞΙ και επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

5.      Γραμμάτιο είσπραξης των τελών μεταβίβασης, από συμβεβλημένη τράπεζα.

6.      Βεβαίωση από τη ΔΟΥ περί καταβολής της υπεραξίας.

7.      Αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλομένων με τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας ή με  συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εάν παρίσταται τρίτο πρόσωπο.

8.      Άδεια κυκλοφορίας.

9.      Συμβόλαιο αγοράς του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

10.  Παράβολο 100,00 ΕΥΡΩ τραπέζης συμβεβλημένης με την Περιφέρεια Αττικής ( σημείωμα καταβολής δίνεται από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ).

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

1.      Σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι ιδιοκτήτης και άλλου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το πιστοποιητικό του ΟΑΕΕ, υποβάλλεται κατά τη μεταβίβαση.

2.      Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η μεταβίβαση, είναι να μην υπάρχει παρακράτηση    κυριότητας για το προς πώληση Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1.      Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2.      Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).