Typography

Wells

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΚΛΟΠΗΣΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Παράβολο 30,00 ΕΥΡΩ (e-παράβολο).

3. Τη φθαρμένη άδεια εκπαιδευτή ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι απώλεσε ή του εκλάπη η άδεια και δεν παρακρατείται από οποιαδήποτε αρχή.

4. Δύο ( 2 ) φωτογραφίες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).