Typography

Wells

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ1. Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση

2. Ασφαλιστική ενημερότητα από το αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.

3. Φωτοτυπία ανανεωμένης άδειας οδήγησης.

4. Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες ( εάν είναι άδεια παλαιού τύπου ).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.