Typography

Wells

ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. (Σε περίπτωση που το αίτημα για τη χορήγηση της άδειας γίνεται από Νομικό κι όχι φυσικό Πρόσωπο, στο οποίο κανείς εκ των μελών δεν έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή, θα πρέπει να προσκομίζονται οι άδειες των εκπαιδευτών που έχει προσλάβει η Σχολή Οδηγών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παρ. 1 του ΠΔ 208/02)

3. Παράβολο 30,00 ΕΥΡΩ (e-παράβολο)

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας

5. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης

6. Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό, με υπεύθυνη δήλωσή του ότι καλύπτονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 208/02

7. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του συγκεκριμένου χώρου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο χρόνος ισχύος της άδειας ίδρυσης ανέρχεται σε έξι ( 6 ) μήνες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή

Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή ).