Typography

Wells

ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών του διευθυντή σπουδών.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της σχολής οδηγών και σε περίπτωση νομικού προσώπου, επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών των σχολών οδηγών όλων των μελών του.

4. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης ή ίδρυσης του νομικού προσώπου από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο σκοπός του νομικού προσώπου είναι η θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτ/των και μοτ/των.

5. Παράβολο 30,00 ΕΥΡΩ (e-παράβολο).

6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.

7. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια υπηρεσία.

8. Κάτοψη των χώρων ( αίθουσα, γραφείο, βοηθητικοί χώροι ), υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό.

9. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο χρόνος ισχύος της άδειας ίδρυσης ανέρχεται σε έξι ( 6 ) μήνες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.