Typography

Wells

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝΚάνε online το test για Άδεια Οδικού Μεταφορεα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Οι επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα πρέπει να πληρούν τέσσερις προϋποθέσεις: α) να έχουν πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης σε ένα κράτος μέλος β) να παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας γ) να διαθέτουν την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια δ) να διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική επάρκεια

Για την εγγραφή στη Σχολή, για να αποκτήσουμε ΠΕΕ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας -δ-) χρειάζονται:

- Δύο έγχρωμες φωτογραφίες

- Φωτοτυπία Ταυτότητας

- Αντίγραφο τίτλου σπουδών, υποχρεωτικής εκπαίδευσης

- Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής με την οποία θα δηλώσει υπεύθυνα ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχει κανένα κώλυμα για την άσκηση του επαγγέλματός του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών (προϋπόθεση αξιοπιστίας, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 346/2001).

Τα παράβολα συμμετοχής στις εξετάσεις είναι 50 ευρώ (e-παράβολο). Αναλαμβάνει την έκδοσή τους η Σχολή.

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση 45 ωρών στην Σχολή μας (εκτός απο απόφοιτους Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΤΕΙ - ΑΕΙ).

Για την αξιοπιστία -β- θα αναζητηθεί απο την υπηρεσία το ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου.

Νομοθεσία:

1. Ίδρυση, λειτουργία, έλεγχος Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) (ΥΑ Β/31367/2483)

2. ΠΔ 346/2001 (Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών )

3. Εγκύκλιος εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 τ

4. Εγκύκλιος σχετικά με τη Διαφοροποίηση της διαδικασίας εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) .

5. Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά στους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου