Typography

Wells

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ.( ΤΑΧΙ )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΜΤΑΟ22

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού  διαβατηρίου  ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.  υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.

3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου

4. Αποδεικτικό πληρωμής 20,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου στην ειδική γραπτή εξέταση, το οποίο εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): (Φορέας Δημοσίου: Υπ.Υποδομ. Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφ -Κατηγορία παραβόλου:  Ειδικές Άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου- κωδικός τύπου «8151») και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ.

5. Αποδεικτικό πληρωμής 50,00€ για την επέκταση της ειδικής άδειας οδήγησης, το οποίο εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): (Φορέας Δημοσίου: Υπ.Υποδομ. Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφ -Κατηγορία παραβόλου:  Ειδικές Άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου- κωδικός τύπου «2989») και πληρώνονται σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ.

6. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας (αν ο ενδιαφερόμενος έχει χάσει το έντυπο της ειδικής άδειάς του ή αυτή έχει φθαρεί ή έχουν συμπληρωθεί τα προς συμπλήρωση πεδία.)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο μέσα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας  Αττικής.

2 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία ανήκει ο νέος τόπος εργασίας.

3 Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών ή/και η παραλαβή της ειδικής άδειας οδήγησης γίνεται από τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δικαιολογητικού ταυτοπροσωπίας (όπως αναφέρονται ανωτέρω), ενώ αν δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται  εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Έως 50 ημέρες [από την ημερομηνία επιτυχούς συμμετοχής στην ειδική γραπτή εξέταση σε τοπικά θέματα της Περιφερειακής Ενότητας όπου ζητείται να γίνει η επέκταση της ισχύος της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου]

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Έως 50 ημέρες [από την ημερομηνία επιτυχούς συμμετοχής στην ειδική γραπτή εξέταση σε τοπικά θέματα της Περιφερειακής Ενότητας όπου ζητείται να γίνει η επέκταση της ισχύος της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου]

 

ΚΟΣΤΟΣ : 70€ [Συμπεριλαμβάνεται παράβολο για την επέκταση της ειδικής άδειας οδήγησης (50€) και μία συμμετοχή στην ειδική γραπτή εξέταση (20€)]

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο υποψήφιος πρέπει:

1.Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α'65), όπως ισχύει κάθε φορά.

2.Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο

3.Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

4.Να κατέχει ισχύουσα ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

5. Να επιτύχει σε εδική γραπτή εξέταση σε τοπικά θέματα της Περιφερειακής Ενότητας που ζητά να γίνει η επέκταση της ισχύος της ειδικής άδειας οδήγησης.